Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystkie informacje pod numerami telefonów: 

+ 48 519 068 363

   12/422 30 22  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA DOWODOWEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UJ ORGANIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność powiadomić, że w roku akademickim 2022/2023 wznowiona zostanie edycja studiów podyplomowych Prawo dowodowe.
Nowa edycja rozszerzona zostaje o dodatkowe tematy - przedmioty (14 godzin - jeden dodatkowy zjazd) i realizowana będzie przez kadrę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego we Wrocławiu, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, ekspertów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie oraz przedstawicieli prokuratury, adwokatury i policji.
Opłata za studia pozostaje na poziomie roku 2020 i nie zostaje zwiększona (4000 zł).
Zajęcia odbywać się będą w formułach zdalnej (wykłady) i stacjonarnej (wykłady oraz zajęcia praktyczne) - grafik zajęć wraz z określeniem formuły podany zostanie w stosownym terminie.
Egzamin on-line (formuła zdalna) - platforma teams/forms
 
ZAPISY na tegoroczną edycję studiów rozpoczynają się w dniu 1 czerwca 2022 r.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 • Program studiów  obejmuje 174 godziny (więcej o 14 godzin w stosunku do poprzednich edycji)
 • Czesne za studia  wynosi 4.000, płatne w dwóch ratach po 2.000 PLN  (Płatność nie wzrosła od 2020 r.)    
 • Program studiów będzie realizowany w trakcie 11 zjazdów (wiecej o jeden dodatkowy zjazd)  sobotnio-niedzielnych oraz dodatkowo w niektóre piątki
 • Zajęcia sobotnie przewidziane są w godz. 10.00 - 17.15, natomiast  niedzielne w godz. 9.00 - 15.00
 • Zajęcia będą się odbywać  w sali nr 7,  przy ul. Olszewskiego 2
 • Zajęcia piątkowe przewidziane są w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 oraz w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16  i przeprowadzone  zostaną w przemiennych podgrupach

                                                                                                                
 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych studiów !
  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROCEDURA REKRUTACJI

Należy dostarczyć:

1) czytelnie wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata na studia;
Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (każdy rodzaj i kierunek);

3) 1 zdjęcie (3,5x4,5). 

Uwaga bardzo ważne - prosimy aby podali Państwo swoje adresy mailowe oraz numery telefonów.
W późniejszym terminie otrzymacie Państwo polecenie zapłaty czesnego w wysokości 4.000 PLN    (płatne w dwóch ratach po 2.000 PLN)  

Termin wpłaty pierwszej raty uzależniony jest od  daty rozpoczęcia studiów.  
Druga rata płatna do dnia   31 marca 2023 r.  

Zgłoszenia osobiste  przyjmujemy w siedzibie katedry przy ul. Olszewskiego 2, pok. 102  (w terminach uzgodnionych telefonicznie)

Zgłoszenia pocztowe  prosimy kierować na adres: 

Antoni Chyra,  Katedra Kryminalistyki UJ,  ul. Olszewskiego 2,  31-007 Kraków

Zgłoszenia elektroniczne  prosimy kierować na adres:  

antoni.chyra@uj.edu.pl

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2022/23

nastąpi aktualizacja

Program studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/23

                                                                                         nastąpi aktualizacja

Moduł I:  

    Dowód i dowodzenie  (25 godz. =  10 ECTS)

1. Dowodzenie w procesie karnym (3 godz.)
2. Dowodzenie w procesie administracyjnym (3 godz.)
3. Dowodzenie w procesie cywilnym (3 godz.)
4. Dowodzenie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (3 godz.)
5. Dowód naukowy, nienaukowy, pseudonaukowy (2 godz.)
6. Dowodzenie - taktyka prokuratora (3 godz.)
7. Dowodzenie - taktyka adwokata (3 godz.)
8. Pomyłki sądowe (2 godz.)
9. Biegły i jego opinia (3 godz.)

Moduł II:  

Czynności procesowo-kryminalistyczne  (36 godz.  =  15 ECTS)

1. Metodyka oględzin (3 godz.)
2. Metodyka eksperymentu (2 godz.)
3. Psychologiczne podstawy wykorzystywania osobowych źródeł dowodowych (4 godz.)
4. Przesłuchanie świadka (6 godz.)
5. Szczególne formy przesłuchania (konfrontacja, przesłuchanie na miejscu zdarzenia, przesłuchanie biegłego, przesłuchanie świadka incognito) -  (2 godz.)
6. Przesłuchanie poznawcze (4 godz.)
7. Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
8. Okazanie osób (4 godz.)
9. Metodyka przeszukania (3 godz.)
10. Pułapki kryminalistyczne (4 godz.)

Moduł III:  

Ekspertyza sądowa  (99 godz.  =  35 ECTS)

1. Badania plam krwawych w rekonstrukcji zdarzenia (2 godz.)
2. Opiniowanie psychologiczne (4 godz.)
3. Opiniowanie psychiatryczne (6 godz.)
4. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw (4 godz.)
5. Ekspertyza osmologiczna (2 godz.)
6. Ekspertyza genetyczna (4 godz.)
7. Ekspertyza fizykochemiczna (3 godz.)
8. Ekspertyza mechanoskopijna i rekonstrukcja zdarzenia (4 godz.)
9. Ekspertyza traseologiczna (2 godz.)
10. Ekspertyza toksykologiczna (4 godz.)
11. Ekspertyza alkohologiczna (4 godz.)
12. Ekspertyza wypadku drogowego (7 godz.)
13. Ekspertyza medyczna (6 godz.)
14. Ekspertyza pisma i dokumentów (4 godz.)
15. Ekspertyza nagrań i mowy (4 godz.)
16. Ekspertyza daktyloskopijna (7 godz.)
17. Ekspertyza antropologiczna (4 godz.)
18. Ekspertyza broni (4 godz.)
19. Ekspertyza wariograficzna (4 godz.)
20. Ekspertyza informatyczna (4 godz.)
21. Praktyczne aspekty ekspertyzy sądowej (8 godz.)
22. Rozwój nauk sądowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych na przestrzeni 80-ciu lat (2 godz.)
24. Medycyna sądowa wczoraj i dziś (6 godz.)

 • W porównaniu z poprzednimi edycjami program został poszerzony, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.
 • Program realizowany jest w trakcie jedenastu zjazdów raz w miesiącu (sobota , niedziela). Część zajęć przewidziana jest w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. 
 • Wykładowcami są pracownicy Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląskiego w Katowicach, Collegium Medicum UJ,  policji, prokuratury, adwokatury  oraz  Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
 • W trakcie zajęć na stronie internetowej pracowni zamieszczane są konspekty wykładów  (tylko dla uczestników studiów).
 • Zajęcia na w/w studiach kończą się egzaminem w formule zdalne (on-line) w formie testu jednokrotnego wyboru.

Sylabus studiów podyplomowych Prawo Dowodowe:  Plik do pobrania

Lista wykładowców na studiach podyplomowych Prawo Dowodowe WPiA UJ

                                                                                 nastąpi aktualizacja

 

Mgr inż. Grażyna Ba, IES w Krakowie
Mgr Jerzy Biederman, .prok. w stanie spocz. Prok. Apelacyjnej w Krakowie
Dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, prof. IES w Krakowie
Dr med. Filip Bolechała, CM UJ
Prof.UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mgr Andrzej Czubak, IES w Krakowie
​Mgr Wojciech Czubak, IES w Krakowie
Dr hab. Radosław Flejszar, UJ
Prof. dr hab. Józef K. Gierowski, IES w Krakowie
Dr hab. Janusz Heitzman, prof. IPiN 
Mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, IES w Krakowie
Mgr inż. Mateusz Kajstura, IES w Krakowie
Dr hab. Maria Kała
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ
Mec. mgr Jan Kuklewicz, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Dr Marcin Kunicki, IES w Krakowie
Dr Tomasz Kupiec, IES w Krakowie
Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK  w Toruniu

Dr hab. Marek Leśniak, UŚ w Katowicach

Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK

Mgr inż. Adam Reza, IES w Krakowie

Podinsp. mgr Andrzej Rogalski, WSP w Szczytnie
Mgr Edyta Rzeszuto, IES w Krakowie
Dr med. Elżbieta Skupień
Dr Roman Stanaszek, IES w Krakowie
Dr Leszek Stępka, UMK w Toruniu
Lek. med. Marcin Strona, CM UJ
Dr Maciej Szaszkiewicz, 
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Mgr inż. Maciej Świętek, IES w Krakowie
Dr inż. Jan Unarski, IES w Krakowie
Mgr Ewa Wach, IES w Krakowie
Dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES w Krakowie
Dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. IES w Krakowie
Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, UJ
Dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES w Krakowie
Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES w Krakowie