Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystkie informacje pod numerem telefonu: 

           12/663 13 66

           519 068 363

           506 006 633

ZGŁOSZENIA MOŻNA KIEROWAĆ TAKŻE NA ADRES:

magdalena.chyra@uj.edu.pl

antoni.chyra@uj.edu.pl

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA DOWODOWEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UJ ORGANIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE

Szanowni Państwo,

   Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

506 006 633 (numer chwilowo zawieszony)

519 068 363

oraz adresami mailowymi:    magdalena.chyra@uj.edu.pl (adres chwilowo zawieszony)

                                                       antoni.chyra@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 • Program studiów  obejmuje 174 godziny 
 • Czesne za studia  wynosi 5.000, płatne w dwóch ratach po 2.500 PLN      
 • Program studiów będzie realizowany w trakcie 11 zjazdów z reguły sobotnio-niedzielnych oraz dodatkowo w niektóre piątki
 • Zajęcia sobotnie przewidziane są w godz. 10.00 - 17.15, natomiast  niedzielne w godz. 9.00 - 15.00
 • Zajęcia będą się odbywać  w sali nr 7 (Refektarz),  przy ul. Olszewskiego 2
 • Zajęcia piątkowe przewidziane są w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 oraz w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16  i przeprowadzone  zostaną w przemiennych podgrupach   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROCEDURA REKRUTACJI

   W bieżącym roku akademickim procedura rekrutacji (zapisów) na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów U.J. wg zamieszczonej poniżej instrukcji:

W kolejności wchodzimy na:

1. Strona Główna UJ

Zakładka:    Dydaktyka

                   2. Oferta dydaktyczna

                   3. Kształcenie podyplomowe

                   4. Rekrutacja Kandydatów (Internetowa Rekrutacja Kandydatów UJ)

                   5. Studia Podyplomowe:

                          Pod literą "P" wyszukujemy Prawo Dowodowe i po kliknięciu postępujemy zgodnie z poleceniami...

Uwaga,

osoby, które dokonały zgłoszenia w poprzednim roku w formie tradycyjnej, muszą powtórzyć przebieg rekrutacji raz jeszcze w formie elektronicznej wg powyższej instrukcji. 

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2024/25

W porzypadku uruchomienia studiów, w roku akademickim 24/25 zamieszczamy harmonogram zajęć:

26 - 27 października 2024 - inauguracja.

23 - 24 listopada 2024

14 - 15 grudnia 2024

11 - 12 stycznia 2025

1 - 2 lutego 2025

22 - 23 lutego 2025

8 - 9 marca 2025

29 - 30 marca 2025

12 - 13 kwietnia 2025

17 - 18 maja 2025

7 - 8 czerwca 2025

Przewidywany termin zakończenia studiów wraz z rozdaniem świadectw przewidywany jest w dniu

28 czerwca 2025. 

Większość podanych terminów zajęć odbywać się będzie w formie stacjonarnej, (trzy terminy - pora zimowa) zarezerwowane są dla formy zdalnej - dokładna informacja podana zostanie w momencie rozpoczęcia kursu. 

Program studiów podyplomowych w roku akademickim 2024/25

Moduł I:  

Dowód i dowodzenie  (31 godz.)

1. Dowodzenie w procesie karnym (3 godz.)
2. Dowodzenie w procesie administracyjnym (3 godz.)
3. Dowodzenie w procesie cywilnym (3 godz.)
4. Dowodzenie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (3 godz.)
5. Dowód naukowy, nienaukowy, pseudonaukowy (2 godz.)
6. Dowodzenie - taktyka prokuratora (3 godz.)
7. Dowodzenie - taktyka adwokata (3 godz.)
8. Pomyłki sądowe (2 godz.)
9. Biegły i jego opinia (3 godz.)

10. Dowodzenie w sprawach dotyczących dziedzictwa kulturowego (3 godz.)

11. Ślady kryminalistyczne i identyfikacja (3 godz.)

Moduł II:  

Czynności procesowo-kryminalistyczne  (37 godz.)

1. Metodyka oględzin (3 godz.)
2. Metodyka eksperymentu (2 godz.)
3. Psychologiczne podstawy wykorzystywania osobowych źródeł dowodowych (4 godz.)
4. Przesłuchanie świadka (3 godz.)
5. Szczególne formy przesłuchania (konfrontacja, przesłuchanie na miejscu zdarzenia, przesłuchanie biegłego, przesłuchanie świadka incognito) -  (3 godz.)
6. Przesłuchanie poznawcze (4 godz.)
7. Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
8. Okazanie osób (3 godz.)
9. Metodyka przeszukania (2 godz.)
10. Pułapki kryminalistyczne (4 godz.)

11. Nowoczesne techniki oględzinowe (2 godz.)

12. Archeologia sądowa (3 godz.)

Moduł III:  

Ekspertyza sądowa  (106 godz.)

1. Badania plam krwawych w rekonstrukcji zdarzenia (2 godz.)
2. Opiniowanie psychologiczne (4 godz.)
3. Opiniowanie psychiatryczne (6 godz.)
4. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw (4 godz.)
5. Ekspertyza osmologiczna (2 godz.)
6. Ekspertyza genetyczna (4 godz.)
7. Ekspertyza fizykochemiczna (3 godz.)
8. Ekspertyza mechanoskopijna i rekonstrukcja zdarzenia (4 godz.)
9. Ekspertyza traseologiczna (2 godz.)
10. Ekspertyza toksykologiczna (4 godz.)
11. Ekspertyza alkohologiczna (4 godz.)
12. Ekspertyza wypadku drogowego (7 godz.)
13. Ekspertyza medyczna (6 godz.)
14. Ekspertyza pisma i dokumentów (4 godz.)
15. Ekspertyza nagrań i mowy (4 godz.)
16. Ekspertyza daktyloskopijna (7 godz.)
17. Ekspertyza antropologiczna (4 godz.)
18. Ekspertyza broni (4 godz.)
19. Ekspertyza wariograficzna (4 godz.)
20. Ekspertyza informatyczna (4 godz.)

21. Ekspertyza dzieł sztuki (3 godz.)

22. Ekspertyza entomologiczna (2 godz.)
23. Praktyczne aspekty ekspertyzy sądowej (10 godz.)
24. Rozwój nauk sądowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych na przestrzeni 80-ciu lat (2 godz.)
25. Medycyna sądowa wczoraj i dziś (6 godz.)

 • W porównaniu z poprzednimi edycjami program został poszerzony, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.
 • Program realizowany jest w trakcie jedenastu zjazdów (8 - 9 zjazdów stacjonarnych w tym pierwszy) pozostałe on-line) z reguły raz w miesiącu (sobota , niedziela). Część zajęć przewidziana jest w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych, Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie. 
 • Wykładowcami są pracownicy Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum UJ, UWr we Wrocławiu, UAM w Poznaniu, policji, prokuratury, adwokatury  oraz  Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
 • W trakcie zajęć na stronie internetowej pracowni zamieszczane są konspekty wykładów  (tylko dla uczestników studiów).
 • Zajęcia na w/w studiach kończą się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru.

Sylabus studiów podyplomowych Prawo Dowodowe:  Plik do pobrania

Lista wykładowców na studiach podyplomowych Prawo Dowodowe WPiA UJ

                                                                                 

Mgr inż. Grażyna Ba, IES w Krakowie
Dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, prof. IES w Krakowie
Dr med. Filip Bolechała, CM UJ
Mgr Andrzej Czubak, IES w Krakowie
Dr hab. Radosław Flejszar, UJ
Prof. dr hab. Janusz Heitzman, prof. IPiN 
Mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, IES w Krakowie
Mgr inż. Mateusz Kajstura, IES w Krakowie
Dr hab. Maria Kała
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ

Dr Ryszard Krawczyk, UJ
Mec. mgr Jan Kuklewicz, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Dr Marcin Kunicki, IES w Krakowie
Dr Tomasz Kupiec, IES w Krakowie
Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK  w Toruniu

Dr hab. Szymon Matuszewski, prof.UAM

Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK

Mgr Patrycja Potejko, S SO w Katowicach

Mgr Edyta Rzeszuto, IES w Krakowie

Mgr Wieńczysław Stach

Dr Roman Stanaszek, IES w Krakowie
Dr Leszek Stępka, UMK w Toruniu
Dr med. Marcin Strona, CM UJ
Dr Maciej Szaszkiewicz, 
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Mgr inż. Maciej Świętek, IES w Krakowie

Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Dr inż. Jan Unarski, IES w Krakowie
Mgr Ewa Wach, IES w Krakowie
Dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES w Krakowie
Dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. IES w Krakowie

Dr Dariusz Wilk, UJ

Mgr Władysław Wojtyczka  KWP w Krakowie
Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, UJ
Prof. dr hab. Grzegorz Zadora, IES W Krakowie
Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES w Krakowie