Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystkie informacje pod numerami telefonów: 

+ 48 519 068 363

   12/422 30 22  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA DOWODOWEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UJ ORGANIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych prawa dowodowego w roku akademickim 2019/20

        Szanowni Państwo,

   uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją władz o ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce, wszelkie zajęcia dydaktyczne (w tym studia podyplomowe) zostały zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r. W związku z tym najbliższy zjazd nie odbędzie się. Na stronie Katedry w zakładce dotyczącej studiów podyplomowych w zakładce kodowanej - materiały do pobrania dla słuchaczy studiów - zamieszczone zostaną obszerne konspekty wykładów, które miały zostać przeprowadzone w tym terminie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z prowadzącym wykład Prof.dr hab. Józefem Wójcikiewiczem - mail: jozef.wojcikiewicz@uj.edu.pl

Prosimy też o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie Katedry, bowiem wobec dynamicznej sytuacji będziemy na niej zamieszczać wiążące ogłoszenia.                    

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 • Program studiów na rok 2019/2020   obejmuje 160 godzin 
 • Czesne za studia  wynosi 4.000, płatne w dwóch ratach po 2.000 PLN      
 • Program studiów będzie realizowany w trakcie 10 zjazdów  sobotnio-niedzielnych oraz dodatkowo w piątki przy zjazdach nr 8 ((9)  i 10
 • Zajęcia sobotnie przewidziane są w godz. 10.00 - 17.15, natomiast  niedzielne w godz. 9.00 - 15.00
 • Zajęcia będą się odbywać  w sali nr 7,  przy ul. Olszewskiego 2
 • Zajęcia piątkowe przewidziane są w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 oraz w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16  i przeprowadzone  zostaną w przemiennych podgrupach

                                                                                                                
 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych studiów !
  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROCEDURA REKRUTACJI

Należy dostarczyć:

1) czytelnie wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata na studia;
Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (każdy rodzaj i kierunek);

3) 1 zdjęcie (3,5x4,5). 

Uwaga bardzo ważne - prosimy aby podali Państwo swoje adresy mailowe oraz numery telefonów.
W późniejszym terminie otrzymacie Państwo polecenie zapłaty czesnego w wysokości 4.000 PLN    (płatne w dwóch ratach po 2.000 PLN)  

Pierwsza rata płatna do dnia  10 października 2019 r.  (przy późniejszych zapisach odpowiednio dalszy termin wpłaty)
Druga rata płatna do dnia   20 lutego 2020 r.  

Zgłoszenia osobiste  przyjmujemy w siedzibie katedry przy ul. Olszewskiego 2, pok. 102  (w terminach uzgodnionych telefonicznie)

Zgłoszenia pocztowe  prosimy kierować na adres: 

Antoni Chyra,  Katedra Kryminalistyki UJ,  ul. Olszewskiego 2,  31-007 Kraków

Zgłoszenia elektroniczne  prosimy kierować na adres:  

antoni.chyra@uj.edu.pl

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2019/20

26 - 27.10.2019                  07 - 08.03.2020

23 - 24.11.2019                  28 - 29.03.2020

14 - 15.12.2019                  17 - 19.04.2020

11 - 12.01.2020                  22 - 24.05.2020

08 - 09.02.2020                  05 - 07.06.2020

Program studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/20

Moduł I:  

    Dowód i dowodzenie  (25 godz. =  10 ECTS)

1. Dowodzenie w procesie karnym (3 godz.)
2. Dowodzenie w procesie administracyjnym (3 godz.)
3. Dowodzenie w procesie cywilnym (3 godz.)
4. Dowodzenie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (3 godz.)
5. Dowód naukowy, nienaukowy, pseudonaukowy (2 godz.)
6. Dowodzenie - taktyka prokuratora (3 godz.)
7. Dowodzenie - taktyka adwokata (3 godz.)
8. Pomyłki sądowe (2 godz.)
9. Biegły i jego opinia (3 godz.)

Moduł II:  

Czynności procesowo-kryminalistyczne  (36 godz.  =  15 ECTS)

1. Metodyka oględzin (3 godz.)
2. Metodyka eksperymentu (2 godz.)
3. Psychologiczne podstawy wykorzystywania osobowych źródeł dowodowych (4 godz.)
4. Przesłuchanie świadka (6 godz.)
5. Szczególne formy przesłuchania (konfrontacja, przesłuchanie na miejscu zdarzenia, przesłuchanie biegłego, przesłuchanie świadka incognito) -  (2 godz.)
6. Przesłuchanie poznawcze (4 godz.)
7. Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
8. Okazanie osób (4 godz.)
9. Metodyka przeszukania (3 godz.)
10. Pułapki kryminalistyczne (4 godz.)

Moduł III:  

Ekspertyza sądowa  (99 godz.  =  35 ECTS)

1. Badania plam krwawych w rekonstrukcji zdarzenia (2 godz.)
2. Opiniowanie psychologiczne (4 godz.)
3. Opiniowanie psychiatryczne (6 godz.)
4. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw (4 godz.)
5. Ekspertyza osmologiczna (2 godz.)
6. Ekspertyza genetyczna (4 godz.)
7. Ekspertyza fizykochemiczna (3 godz.)
8. Ekspertyza mechanoskopijna i rekonstrukcja zdarzenia (4 godz.)
9. Ekspertyza traseologiczna (2 godz.)
10. Ekspertyza toksykologiczna (4 godz.)
11. Ekspertyza alkohologiczna (4 godz.)
12. Ekspertyza wypadku drogowego (7 godz.)
13. Ekspertyza medyczna (6 godz.)
14. Ekspertyza pisma i dokumentów (4 godz.)
15. Ekspertyza nagrań i mowy (4 godz.)
16. Ekspertyza daktyloskopijna (7 godz.)
17. Ekspertyza antropologiczna (4 godz.)
18. Ekspertyza broni (4 godz.)
19. Ekspertyza wariograficzna (4 godz.)
20. Ekspertyza informatyczna (4 godz.)
21. Praktyczne aspekty ekspertyzy sądowej (8 godz.)
22. Rozwój nauk sądowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych na przestrzeni 80-ciu lat (2 godz.)
24. Medycyna sądowa wczoraj i dziś (6 godz.)

 • W porównaniu z poprzednimi edycjami program został poszerzony, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.
 • Program realizowany jest w trakcie dziesięciu zjazdów raz w miesiącu (sobota , niedziela). Część zajęć przewidziana jest w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. 
 • Wykładowcami są pracownicy Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Śląskiego w Katowicach, Collegium Medicum UJ,  policji, prokuratury, adwokatury  oraz  Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
 • W trakcie zajęć na stronie internetowej katedry zamieszczane są konspekty             wykładów  (tylko dla uczestników studiów).
 • Zajęcia na w/w studiach kończą się egzaminem w formie testu jednokrotnego           wyboru.

Sylabus studiów podyplomowych Prawo Dowodowe:  Plik do pobrania

Lista wykładowców na studiach podyplomowych Prawo Dowodowe WPiA UJ

Mgr inż. Grażyna Ba, IES w Krakowie
Mgr Jerzy Biederman, .prok. w stanie spocz. Prok. Apelacyjnej w Krakowie
Dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, prof. IES w Krakowie
Dr med. Filip Bolechała, CM UJ
Prof.UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mgr Andrzej Czubak, IES w Krakowie
​Mgr Wojciech Czubak, IES w Krakowie
Dr hab. Radosław Flejszar, UJ
Prof. dr hab. Józef K. Gierowski, IES w Krakowie
Dr hab. Janusz Heitzman, prof. IPiN 
Mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, IES w Krakowie
Mgr inż. Mateusz Kajstura, IES w Krakowie
Dr hab. Maria Kała
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ
Insp. dr Marian Krysiak
Mec. mgr Jan Kuklewicz, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Dr Marcin Kunicki, IES w Krakowie
Dr Tomasz Kupiec, IES w Krakowie
Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK  w Toruniu
Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK
Mgr inż. Adam Reza, IES w Krakowie
Podinsp. mgr Andrzej Rogalski, WSP w Szczytnie
Mgr Edyta Rzeszuto, IES w Krakowie
Dr med. Elżbieta Skupień
Dr Roman Stanaszek, IES w Krakowie
Dr Leszek Stępka, UMK w Toruniu
Lek. med. Marcin Strona, CM UJ
Dr Maciej Szaszkiewicz, 
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Mgr inż. Maciej Świętek, IES w Krakowie
Dr inż. Jan Unarski, IES w Krakowie
Mgr Ewa Wach, IES w Krakowie
Dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES w Krakowie
Dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. IES w Krakowie
Prof. dr hab. Tadeusz Widła, UŚ w Katowicach
Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, UJ
Dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES w Krakowie
Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES w Krakowie