Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz (kierownik Pracowni Kryminalistyki WPiA UJ)

Tytuł naukowy:
profesor 


Stanowisko:
profesor z tytułem honorowym zwyczajnego


Adres e-mail:
jozef.wojcikiewicz@uj.edu.pl

CURRICULUM VITAE

Edukacja

1959-1967 Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie
1967-1971 IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
1971-1975 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czerwiec 1975 Magister prawa UJ
Grudzień 1980 Doktor prawa UJ
Maj 1990 Doktor habilitowany UJ
Czerwiec 2001 Profesor tytularny UJ

Praca zawodowa

1 IX 1975 – 30 XI 1975 Aplikant etatowy Sąd Wojewódzki w Krakowie
1 XII 1975 – 1976 Asystent-stażysta w Zakładzie Kryminalistyki Instytutu Prawa Karnego UJ
1976 – 1981 – Asystent w Zakładzie Kryminalistyki Instytutu Prawa Karnego UJ
1981 – 1990 – Adiunkt w Zakładzie/Katedrze Kryminalistyki UJ
1996 – 2013 – Profesor nadzwyczajny UJ
2009 – 2012 – Profesor zwyczajny UMK w Toruniu
2013 – Profesor zwyczajny UJ
1988 – 2009 Pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
1992 – 1997 Wicedyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie
2000 – 2009 Kierownik Katedry Kryminalistyki UJ
2003 – 2008 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ
2009 – 2012 Kierownik Katedry Kryminalistyki UMK w Toruniu
2013 – Kierownik Katedry Kryminalistyki UJ
2021 - Kierownik Pracowni Kryminalistyki WPiA UJ