Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasza Pracownia

    Początków istnienia dzisiejszej Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego należy się doszukiwać w podjętej w dniu 18 maja 1949 roku uchwale Rady Wydziału, dotyczącej powierzenia świeżo upieczonemu doktorowi i dyrektorowi Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Janowi Sehnowi, zajęć zleconych z techniki śledztwa. Zajęcia te, dla studentów IV roku kierunku specjalnego kryminologicznego, dr Jan Sehn prowadził w wymiarze 20 godzin rocznie, w Zakładzie Prawa Karnego. Dopiero od 1 września 1952 roku prowadzony przez niego przedmiot uzyskał nazwę "kryminalistyka". 

    Dziesięć lat później, profesor Władysław Wolter skierował do Rady Wydziału wniosek o utworzenie Zakładu Kryminalistyki. W dniu 10 grudnia 1962 r. Rada jednomyślnie poparła ten wniosek, a 1 lipca 1963 r., również jednomyślnie, 18 głosami za, powołała prof. dr. Jana Sehna, na kierownika Zakładu Kryminalistyki, utworzonego przy Katedrze Prawa Karnego na mocy decyzji Rektora z dnia 19 czerwca 1963, z mocą wsteczną od 1 czerwca 1963 roku. 

    Pierwsi asystenci naukowo - techniczni, mgr Jan Jarosz i mgr Kazimierz Śpitalniak, rozpoczęli pracę od 1 grudnia 1965 roku. Dwanaście dni później, we Frankfurcie nad Menem, umiera profesor Jan Sehn. Zakładem Kryminalistyki kierował niecałe 2 i pół roku, Instytutem Ekspertyz Sądowych zaś - prawie 17 lat.

      Uchwała Rady Wydziału Prawa z 17 stycznia 1966 r., powierzyła dr. Tadeuszowi Hanauskowi prowadzenie zajęć z kryminalistyki i egzaminowanie z tego przedmiotu. Kolejna uchwała Rady, powzięta dokładnie w rok po śmierci profesora Sehna, powierzała doc. dr Tadeuszowi Hanauskowi stanowisko kierownika Zakładu Kryminalistyki, na które to stanowisko Rektor powołał go od dnia 1 stycznia 1967 roku i które piastował przez blisko 35 lat, do 30 września 2000 roku.  Prof. dr hab. Tadeusz Hanausek zmarł 15 kwietnia 2002 roku.

    W roku 1976 Zakład wszedł w skład powstałego wówczas Instytutu Prawa Karnego, zaś po likwidacji tego Instytutu, decyzją Rektora UJ z dnia 8 lutego 1984 roku, został przekształcony w samodzielną Katedrę Kryminalistyki, działającą jako jednostka organizacyjna na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W tej postaci Katedra funkcjonowała do dnia 1 października 2021 r., kiedy to decyzją władz Uczelni w związku z ustawową reorganizacją, przekształcona została w Pracownię Kryminalistyki WPiA UJ. W ciągu 40 lat pracowało w niej w sumie 20 osób: prawnicy, psychologowie, kryminolog, policjanci, chemicy i lekarz, a to: 

 • Błachut Janina
 • Chyra Antoni
 • Czapska Janina
 • Hanausek Tadeusz
 • Jarosz Jan
 • Juszka Kazimiera
 • Krawczyk Ryszard
 • Kurleto Edward
 • Kurleto Halszka
 • Lohn Wiesław
 • Motyka Marek
 • Nodzyńska Barbara
 • Piwowarczyk Eugeniusz
 • Sehn Jan
 • Śpitalniak Kazimierz
 • Widacki Jan
 • Wilk Dariusz
 • Wójcikiewicz Józef
 • Zwarysiewicz Wiktor
 • Żelechowska-Rzepka Urszula,

w tym 5 ówczesnych lub późniejszych profesorów UJ (J. Sehn, T. Hanausek, J. Widacki, J. Błachut, J. Wójcikiewicz).