Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Wszystkie informacje pod numerem telefonu: 

           12/663 13 66

           519 068 363

           506 006 633

ZGŁOSZENIA MOŻNA KIEROWAĆ TAKŻE NA ADRES:

magdalena.chyra@uj.edu.pl

antoni.chyra@uj.edu.pl

 

 

Web Content Display Web Content Display

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA DOWODOWEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UJ ORGANIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM EKSPERTYZ SĄDOWYCH W KRAKOWIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z nieuzyskaniem dolnego limitu słuchaczy przy naborze na rok akademicki 23/24, rozpoczęcie studiów przesunięte zostaje na semestr letni roku akademickiego 23/24.
Nabór trwa nadal.
 
 
 
Nowa edycja rozszerzona zostaje o dodatkowe tematy i realizowana będzie przez kadrę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, UWr we Wrocławiu, Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, ekspertów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie oraz przedstawicieli prokuratury, adwokatury i policji.
Zajęcia odbywać się będą w formułach zdalnej (wykłady) i stacjonarnej (wykłady oraz zajęcia praktyczne).
 

 

Web Content Display Web Content Display

 
 • Program studiów  obejmuje 174 godziny 
 • Czesne za studia  wynosi 5.000, płatne w dwóch ratach po 2.500 PLN      
 • Program studiów będzie realizowany w trakcie 11 zjazdów z reguły sobotnio-niedzielnych oraz dodatkowo w niektóre piątki
 • Zajęcia sobotnie przewidziane są w godz. 10.00 - 17.15, natomiast  niedzielne w godz. 9.00 - 15.00
 • Zajęcia będą się odbywać  w sali nr 7 (Refektarz),  przy ul. Olszewskiego 2
 • Zajęcia piątkowe przewidziane są w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych przy ul. Westerplatte 9 oraz w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16  i przeprowadzone  zostaną w przemiennych podgrupach

                                                                                                                
 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych studiów !
  

Web Content Display Web Content Display

PROCEDURA REKRUTACJI

Należy dostarczyć:

1) czytelnie wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata na studia;
Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (każdy rodzaj i kierunek);

3) 1 zdjęcie (3,5x4,5). 

Uwaga bardzo ważne - prosimy aby podali Państwo swoje adresy mailowe oraz numery telefonów.
W późniejszym terminie otrzymacie Państwo polecenie zapłaty czesnego w wysokości 5.000 PLN    (płatne w dwóch ratach po 2.500 PLN)  

Termin wpłaty pierwszej raty uzależniony jest od  daty rozpoczęcia studiów.  
Druga rata płatna do dnia   20 lutego 2024 r. 

Zgłoszenia osobiste  przyjmujemy w siedzibie katedry przy ul. Olszewskiego 2, pok. 102  (w terminach uzgodnionych telefonicznie)

Zgłoszenia pocztowe  prosimy kierować na adres: 

Antoni Chyra,  Pracownia Kryminalistyki WPiA UJ,  ul. Olszewskiego 2,  31-007 Kraków

Zgłoszenia elektroniczne  prosimy kierować na adres:  

antoni.chyra@uj.edu.pl

magdalena.chyra@uj.edu.pl

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2023/24

21 - 22 października 2023      

18 - 19 listopada 2023            

  9 - 10 grudnia   2023            

20 - 21 stycznia  2024             formuła zdalna

10 - 11 lutego     2024              formuła zdalna

24 - 25 lutego     2024             formuła zdalna

  9 - 10 marca     2024             formuła zdalna/stacjonarna?

23 - 24 marca     2024                 

20 - 21 kwietnia  2024  

17 - 19   maja       2024      

14 - 16 czerwca  2024   

Program studiów podyplomowych w roku akademickim 2023/24

Moduł I:  

Dowód i dowodzenie  (31 godz.)

1. Dowodzenie w procesie karnym (3 godz.)
2. Dowodzenie w procesie administracyjnym (3 godz.)
3. Dowodzenie w procesie cywilnym (3 godz.)
4. Dowodzenie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (3 godz.)
5. Dowód naukowy, nienaukowy, pseudonaukowy (2 godz.)
6. Dowodzenie - taktyka prokuratora (3 godz.)
7. Dowodzenie - taktyka adwokata (3 godz.)
8. Pomyłki sądowe (2 godz.)
9. Biegły i jego opinia (3 godz.)

10. Dowodzenie w sprawach dotyczących dziedzictwa kulturowego (3 godz.)

11. Ślady kryminalistyczne i identyfikacja (3 godz.)

Moduł II:  

Czynności procesowo-kryminalistyczne  (37 godz.)

1. Metodyka oględzin (3 godz.)
2. Metodyka eksperymentu (2 godz.)
3. Psychologiczne podstawy wykorzystywania osobowych źródeł dowodowych (4 godz.)
4. Przesłuchanie świadka (3 godz.)
5. Szczególne formy przesłuchania (konfrontacja, przesłuchanie na miejscu zdarzenia, przesłuchanie biegłego, przesłuchanie świadka incognito) -  (3 godz.)
6. Przesłuchanie poznawcze (4 godz.)
7. Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
8. Okazanie osób (3 godz.)
9. Metodyka przeszukania (2 godz.)
10. Pułapki kryminalistyczne (4 godz.)

11. Nowoczesne techniki oględzinowe (2 godz.)

12. Archeologia sądowa (3 godz.)

Moduł III:  

Ekspertyza sądowa  (106 godz.)

1. Badania plam krwawych w rekonstrukcji zdarzenia (2 godz.)
2. Opiniowanie psychologiczne (4 godz.)
3. Opiniowanie psychiatryczne (6 godz.)
4. Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw (4 godz.)
5. Ekspertyza osmologiczna (2 godz.)
6. Ekspertyza genetyczna (4 godz.)
7. Ekspertyza fizykochemiczna (3 godz.)
8. Ekspertyza mechanoskopijna i rekonstrukcja zdarzenia (4 godz.)
9. Ekspertyza traseologiczna (2 godz.)
10. Ekspertyza toksykologiczna (4 godz.)
11. Ekspertyza alkohologiczna (4 godz.)
12. Ekspertyza wypadku drogowego (7 godz.)
13. Ekspertyza medyczna (6 godz.)
14. Ekspertyza pisma i dokumentów (4 godz.)
15. Ekspertyza nagrań i mowy (4 godz.)
16. Ekspertyza daktyloskopijna (7 godz.)
17. Ekspertyza antropologiczna (4 godz.)
18. Ekspertyza broni (4 godz.)
19. Ekspertyza wariograficzna (4 godz.)
20. Ekspertyza informatyczna (4 godz.)

21. Ekspertyza dzieł sztuki (3 godz.)

22. Ekspertyza entomologiczna (2 godz.)
23. Praktyczne aspekty ekspertyzy sądowej (10 godz.)
24. Rozwój nauk sądowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych na przestrzeni 80-ciu lat (2 godz.)
25. Medycyna sądowa wczoraj i dziś (6 godz.)

 • W porównaniu z poprzednimi edycjami program został poszerzony, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych w Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.
 • Program realizowany jest w trakcie jedenastu zjazdów (8 - 9 zjazdów stacjonarnych w tym pierwszy) pozostałe on-line) z reguły raz w miesiącu (sobota , niedziela). Część zajęć przewidziana jest w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych, Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie. 
 • Wykładowcami są pracownicy Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum UJ, UWr we Wrocławiu, UAM w Poznaniu, policji, prokuratury, adwokatury  oraz  Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
 • W trakcie zajęć na stronie internetowej pracowni zamieszczane są konspekty wykładów  (tylko dla uczestników studiów).
 • Zajęcia na w/w studiach kończą się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru.

Sylabus studiów podyplomowych Prawo Dowodowe:  Plik do pobrania

Lista wykładowców na studiach podyplomowych Prawo Dowodowe WPiA UJ

                                                                                 

Mgr inż. Grażyna Ba, IES w Krakowie
Dr hab. Zuzanna Brożek-Mucha, prof. IES w Krakowie
Dr med. Filip Bolechała, CM UJ
Mgr Andrzej Czubak, IES w Krakowie
Dr hab. Radosław Flejszar, UJ
Prof. dr hab. Janusz Heitzman, prof. IPiN 
Mgr Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, IES w Krakowie
Mgr inż. Mateusz Kajstura, IES w Krakowie
Dr hab. Maria Kała
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ

Dr Ryszard Krawczyk, UJ
Mec. mgr Jan Kuklewicz, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
Dr Marcin Kunicki, IES w Krakowie
Dr Tomasz Kupiec, IES w Krakowie
Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK  w Toruniu

Dr hab. Szymon Matuszewski, prof.UAM

Dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK

Mgr Patrycja Potejko, S SO w Katowicach

Mgr Edyta Rzeszuto, IES w Krakowie

Mgr Wieńczysław Stach

Dr Roman Stanaszek, IES w Krakowie
Dr Leszek Stępka, UMK w Toruniu
Dr med. Marcin Strona, CM UJ
Dr Maciej Szaszkiewicz, 
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Mgr inż. Maciej Świętek, IES w Krakowie

Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr
Dr inż. Jan Unarski, IES w Krakowie
Mgr Ewa Wach, IES w Krakowie
Dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES w Krakowie
Dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, prof. IES w Krakowie

Dr Dariusz Wilk, UJ

Mgr Władysław Wojtyczka
Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, UJ
Prof. dr hab. Grzegorz Zadora, IES W Krakowie
Dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES w Krakowie