Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TERMINY EGZAMINÓW:

KRYMINALISTYKA

29 stycznia 2024

3 lutego 2024

24 lutego 2024

EKSPERTYZA SĄDOWA

pierwszy termin na ostatnim styczniowym wykładzie

3 lutego 2024

24 lutego 2024

TAKTYKA KRYMINALISTYCZNA

23 stycznia 2024, g.19.15 (sala 218, Olszewskiego 2)

1 lutego 2024 , g. 17.30 (sala 103, Olszewskiego 2)

20 lutego 20224, g. 17.30 (sala 103, Olszewskiego 2)

ĆWICZENIA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu KRYMINALISTYKA

Zaliczenie ćwiczeń warunkuje dopuszczenie do egzaminu pisemnego (3 terminy). 

Egzamin testowy (30 pytań). Pytania otwarte i zamknięte wielokrotnego wyboru, (należy wskazać wszystkie prawidłowe odpowiedzi) + zadanie praktyczne: opis śladu palca (typ wzoru, delta(y), 5 dowolnych minucji).        

Maksymalna liczba punktów: 35, czas: 35 minut
Skala ocen:                    
  0-18  pkt.             ndst
19-23  pkt              dst
24-25  pkt              dst plus
26-28  pkt              db
29-30  pkt              db plus
31-35  pkt              bdb

Do punktacji uzyskanej przez zdającego w trakcie egzaminu doliczone zostaną punkty uzyskane za ćwiczenia (max. 4p).

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2023/24  (jeśli nie zostanie zarządzony inny tryb) wszystkie egzaminy odbędą się stacjonarnie w salach 218, 219, 223 Coll. Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2

Godzina egzaminu oraz numer sali zostaną podane w trakcie zapisów poprzez system USOS

 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu EKSPERTYZA SĄDOWA

Egzamin testowy. Pytania otwarte i zamknięte, wielokrotnego wyboru (należy wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi). 

Maksymalna liczba punktów: 25. Czas: 25 minut. 

Skala ocen:
  0-12 pkt       ndst
13-15 pkt       dst
16-17 pkt       dst plus
18-19 pkt       db
20-21 pkt       db plus
22-25 pkt       bdb

W roku akademickim 2023/24, pierwszy termin egzaminu realizowany będzie w sali wykładowej przy ulicy Krupniczej, pozostałe w budynku wydziałowym, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219, 223 lub 103.

Forma i Warunki zaliczenia przedmiotu TAKTYKA KRYMINALISTYCZNA

Wszystkie terminy egzaminów w roku akademickim 2023/24 realizowane będą w sali dydaktycznej Pracowni Kryminalistyki, pokój nr 103. Olszewskiego 2.

UWAGI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH EGZAMINÓW W PRACOWNI KRYMINALISTYKI

Zapisy na egzaminy prowadzone są WYŁĄCZNIE poprzez system USOS.  

Wszyscy uczestnicy egzaminu wchodzą na salę po okazaniu dokumentu tożsamości.

Wszyscy uczestnicy egzaminu proszeni są o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni na parterze w budynku Coll. Wróblewskiego.

NIEDOPUSZCZALNE JEST DOKONYWANIE POPRAWEK NA ARKUSZU PRACY EGZAMINACYJNEJ - test i opis palca (skreślenia, nadpisywanie, dopiski itp.)

Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem pierwszego terminu z Ekspertyzy Sądowej) odbywają się w salach 218, 219, Coll. Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2.
Dokładny czas rozpoczęcia egzaminu w danym terminie, podany zostanie wraz z podziałem na grupy w momencie dokonywania zapisów w systemie USOS. 
Prace egzaminacyjne do wglądu wydawane są wyłącznie w terminach ustalanych przez Pracownię. Ogłoszenia na stronie Pracowni w zakładce AKTUALNOŚCI