Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Ryszard Krawczyk

Stopień naukowy:
Doktor nauk prawnych

Stanowisko:
Adiunkt

Adres e-mail: ryszard.krawczyk@uj.edu.pl

Studia, stopnie i tytuły naukowe

2015 - Uzyskanie stopnia doktora prawa 
1985 - Uzyskanie tytułu magistra prawa 
1980 - 1985 - Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Staże oraz szkolenia

2016  -    VI edycja programu szkoleń "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce" Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i WPiAUJ
1987-88 Staż w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie  
1987  -   Staż w Wydziale Kryminalistyki KW  w Krakowie (Obecnie Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie)
1986  -   Staż w Instytucie Kryminalistyki KG  w Warszawie (Obecnie CLK KGP) 

Zainteresowania naukowe

Problematyka niszczenia zabytków

Wykorzystanie techniki w ochronie zabytków

Fałszerstwa ceramiki

Najważniejsze publikacje

- "Badania wyrobów porcelanowych pod kątem wykrycia ewentualnego fałszerstwa".  <Problemy kryminalistyki> nr 176, Warszawa, kwiecień - czerwiec 1987. 

​- "Fałszerstwo ceramiki koreckiej - motywy, modus operandi". <Problemy kryminalistyki> nr 177, Warszawa, lipiec -  wrzesień 1987. 

- Cykl artykułów popularno - naukowych pod wspólnym tytułem: "Fałszerze, marszandzi i detektywi", <Gazeta kryminalna>  nr 1/95,  2/95, 3/95, 4/95, 5/96, 6/96; Kraków wrzesień 1995 - luty 1996.

-   "Kryminalistyczna problematyka przestępczości przeciwko dobrom kultury - mity i rzeczywistość". s.185 -199 [w:] <Co nowego w  kryminalistyce - przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości.> Redakcja: Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Tadeusz Tomaszewski; Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego, Warszawa 2010.

-  "Fałszerstwa dzieł sztuki - nowe aspekty starego problemu". s. 87- 95 [w:] <Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki>.Redakcja:Tadeusz Widła; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

-  "Zagrożenia dzieł sztuki - konieczność innego spojrzenia". s. 15-32 [w:] <Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony>. Redakcja: Ryszard Krawczyk; Wydawnictwo JAK, Kraków 2011.

-  "Modus operandi niszczenia zabytków nieruchomych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu". s. 508 - 520 [w:] <Prawo ochrony zabytków>. Redakcja Kamil Zeidler; Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa-Gdańsk 2014. 

-  "Problemy zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom". s. 84 - 97 [w:] <Bezpieczeństwo - policja - kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce>. Redakcja Janina Czapska, Anna Okrasa; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

-   "Wykorzystanie możliwości techniki w ochronie zabytków i dzieł sztuki". s. 185 -197 [w:] <Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia>. Redakcja Violetta   Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Magdalena Zubańska, Szczytno 2015. 

-  "Analiza czynników kształtujących modus operandi sprawców niszczenia zabytków nieruchomych w Polsce".  s. 139 - 154, [w:] <Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie>. Redakcja Maciej Trzciński, Olgierd Jakubowski; Wydawca Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Ekonomii UWr  i NIMOZ, Wrocław 2016 r.

- "Niszczenie zabytków nieruchomych w Polsce. Problematyka Prawna, Kryminologiczna i Kryminalistyczna", Wydawnictwo Jak, Kraków 2017 r.

- "Techniczne i prawne problemy zwalczania graffiti na obiektach zabytkowych", s. 77-98, [w:] <Kryminalistyka a nowoczesne technologie>,  redakcja Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz, Wydawnictwo Uniwersyteu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

- "Czy Polakom potrzebne są zabytki? Kilka słów o niszczeniu zabytków nieruchomych w Polsce",  s. 153-168, [w:] <Prace Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego im. Jana Długosza w Częstochowie>. Redakcja Maciej Trąbski, Zeszyty naukowe tom XVIII, Częstochowa 2019.

- "Problemy z jakością rejestrów, czyli o możliwościach techniki 3D w archiwizacji zabytków", s. 51 - 63, [w:] <Meandry ochrony dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminalistyczne>. Redakcja Marcin Trąbski, Maciej Trzciński, Wydawca NID, Warszawa 2019.

- "Zniszczenie lub uszkodzenie jako efekt uboczny kradzieży zabytku", s. 587 - 606, [w:] <Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle>. Redakcja Dorota Zienkiewicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2021.

- "Nie tylko sądowe - pomyłki i błędy konserwatorskie w ochronie zabytków nieruchomych", s. 185 - 207, [w:] <Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych>. Redakcja Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021.