Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA STUDENCI - OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU KRYMINALISTYKA:

 

Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie poprzez system USOS.

 

Pierwsze zajęcia dla studium stacjonarnego rozpoczynają się w dniu  3  października 2023 r. 

Pierwsze zajęcia dla studium niestacjonarnego rozpoczynają się w dniu   7  października 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej - formuła zdalna możliwa jest w terminach uzgodnionych przez prowadzących zajęcia oraz terminach ustalonych przez władze Uczelni.

Ćwiczenia prowadzone będą w salce Pracowni Kryminalistyki (pok. 103) ul. Olszewskiego 2 .

Przypominamy, że ze względów sanitarno-epidemiologicznych w zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia i bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu KRYMINALISTYKA

Zaliczenie ćwiczeń warunkuje dopuszczenie do egzaminu pisemnego. 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie:

aktywności,

frekwencji,

opisu odcisku palca (daktyloskopia),

kolokwium podsumowującego wiedzę z ćwiczeń.

Ostateczna ocena z ćwiczeń przeliczana jest na punkty dodawane do pozytywnego wyniku egzaminu - (max. 4 pkt.). 

Szczegółowe informacje podane zostaną przez prowadzących na pierwszych zajęciach.