Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

   Informujemy, że ostatni termin obron przed wakacjami to 9 lipca, piątek, od godziny 10.00, a termin wrześniowy to również piątek, 17, także od 10.00. Nie wykluczamy terminu czerwcowego, ale to zależy od liczby gotowych prac. Wedle stanu pandemii na dziś, wszystkie obrony online, niestety.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ sekretariat Katedry Kryminalistyki i Kryminologii czynny jest wyłącznie we wtorki, po uprzednim uzgodnieniu godziny telefonicznie lub mailowo.

 

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się stanem pandemii, kierownik studiów podjął decyzję o nieuruchamianiu studiów podyplomowych "Prawo dowodowe"  w edycji 2021/22

KRYMINALISTYKA XXI WIEKU - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W imieniu Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Prof. T. Hanauska oraz Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. “Kryminalistyka XXI wieku”

Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 roku w formie weibinaru za pomocą platformy MS Teams. 

 

 

 

 

 

Główne tematy konferencji: 

 • oględziny oraz nowe techniki ujawniania i zabezpieczania śladów,
 • nowe koncepcje i technologie w ekspertyzie sądowej,
 • rozwój nauk biologicznych a badania w kryminalistyce, 
 • wspólne obszary badawcze kryminalistyki oraz nauk humanistycznych i sztuki,
 • aktualne kierunki badań nad metodami przesłuchania i okazania,
 • metody badań śladów pamięciowych.

 

Konferencja jest szczególności skierowana do studentów, doktorantów i naukowców chcących upowszechnić swoje wyniki badań własnych, w tym również realizowanych na potrzeby prac dyplomowych. Prace przeglądowe również są mile widziane, przy czym muszą się odnosić do najnowszej zagranicznej literatury.

 

Po konferencji planowane jest wydanie publikacji zbiorowej. Jeżeli zgłoszona zostanie odpowiednia liczba prac a ich poziom merytoryczny będzie odpowiednio wysoki planowane jest wydanie publikacji w formie monografii w Wydawnictwie z listy MEN.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Uczestnicy czynni (z referatami):

 

Rejestracja i opłaty:

 • termin rejestracji: do 15 marca 2021 r. (wtedy upływa termin nadsyłania abstraktów)
 • opłata za udział czynny: 50 zł (do dnia 25 marca 2021 r.)

 

Zgłaszanie streszczeń (abstraktów) wystąpień:

 

Zgłaszanie tekstów do późniejszej publikacji:

 

 

Uczestnicy bierni (bez referatów):

 

 • termin rejestracji: do 6 kwietnia 2021 r.
 • za pomocą formularza do którego link zamieszczony jest poniżej: 
 • opłata za udział bierny: 25 zł (do dnia 6 kwietnia 2021 r.)

 

Opłaty za udział prosimy dokonywać:

 • na konto bankowe o numerze: 51 1020 2892 0000 5302 0752 1158
 • w tytule przelewu proszę posłużyć się podanym wzorem: Imię.Nazwisko - opłata za uczestnictwo czynne/bierne w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kryminalistykaxxiwieku@gmail.com

Formularz zgłoszenia udziału

Pobierz formularz

Wymagania redakcyjne

Pobierz wymagania

Komitety Konferencji

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Jozef Wójcikiewicz, kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA UJ – przewodniczący
 • dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr, Katedra Kryminalistyki WPAiE UWr
 • mgr Ewa Wach, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej, IES w Krakowie
 • dr Dariusz Wilk, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ

 

Komitet organizacyjny:

 • Marcelina Mierzwa, prezes Koła Naukowego Kryminalistyki UJ – przewodnicząca
 • Michał Rycaj, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ
 • Patrycja Choroba, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ
 • Oliwia Kościk, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ
 • Margarita Halushchenko, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ
 • dr Ryszard Krawczyk, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ
 • dr Dariusz Wilk, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ
Pliki do pobrania
pdf
PROGRAM KONFERENCJI