Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  Uwaga studenci:

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ wszystkie zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 - odbywają się w formule hybrydowej, stacjonarnej i zdalnej:  

Wykład z przedmiotu Kryminalistyka prowadzony będzie w formule hybrydowej (równolegle stacjonarnie i zdalnie).

Ćwiczenia z przedmiotu Kryminalistyka dla studium stacjonarnego prowadzone będą hybrydowo (większość zajęć stacjonarnie, niektóre grupy zdalnie, a w razie niestabilnej sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym).

 w zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia poprzez system USOS i bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, niepozostająca w kwarantannie, izolacji lub nieprzebywająca z osobą odbywającą kwarantannę - nie ma możliwości odrabiania zajęć w innych grupach,

 uczestnicy zajęć posiadają własne środki piśmiennicze i wymagane pomoce,

 zajęcia prowadzone będą w jak najmniejszej grupie osób dostosowanej do metrażu pomieszczenia, w którym są prowadzone,

 w trakcie zajęć obowiązuje zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki.

Wszystkie zajęcia (wykład i ćwiczenia) dla studium niestacjonarnego prowadzone będą wyłącznie w formule zdalnej. Wszyscy uczestnicy zapisani do grup otrzymają w stosownym czasie kod umożliwiający rozpoczęcie zajęć w wybranej grupie (platforma Office 365 w poczcie UJ - aplikacja Teams) lub też zostaną automatycznie wprowadzeni do danej grupy poprzez system USOS - zależy to od warunkow technicznych po ukonstytuowaniu się grup ćwiczeniowych. Prosimy o śledzenie ogloszeń na stronie.

Przypominamy, że zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie poprzez system USOS (w tym roku od 24 września do wyczerpania limitu osób w grupach). 

Wszelkie nowe informacje dotyczące zajęć zamieszczane będą na bieżąco. Prosimy zatem o uważne śledzenie ogłoszeń w zakładkach AKTUALNOŚCI i DYDAKTYKA. 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ sekretariat Katedry Kryminalistyki i Kryminologii czynny jest wyłącznie, po uprzednim uzgodnieniu godziny telefonicznie lub mailowo.