Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

     Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 20/21 warsztaty z kryminalistyki odbywać się będą w formule hybrydowej - większość zajęć zdalnie, niektóre wybrane tematy praktyczne - stacjonarnie. Tematy zajęć stacjonarnych podawane będą na bieżąco przez prowadzących. Przewidujemy możliwość połączenia zajęć stacjonarnych w bloki: 2 x po 2 godz. 15 minut - przewidywane daty zblokowanych zajęć to: 13.05 lub 15.05.21 oraz 27 .05. lub 29.05.21, oczywiscie za zgodą wszystkich uczestników.

 

  Uwaga słuchacze studiów podyplomowych "Prawo Dowodowe" 

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się stanem pandemii skutkującym niemożliwością odbycia chociaż minimalnej liczby zajęć w trybie stacjonarnym, a co za tym idzie mniejszą niż dotychczas liczbą zgłoszeń, kierownik studiów podjął decyzję o nieuruchamianiu ich w edycji 2020/2021.
Przepraszamy zatem za zaistniałą sytuację spowodowaną głównie wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi i zapraszamy do skorzystania z oferty naszych studiów w nowym roku akademickim 2021/2022.

 

KRYMINALISTYKA XXI WIEKU - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

W imieniu Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Prof. T. Hanauska oraz Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. “Kryminalistyka XXI wieku”

Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 roku w formie weibinaru za pomocą platformy MS Teams. 

 

 

 

 

 

Główne tematy konferencji: 

 • oględziny oraz nowe techniki ujawniania i zabezpieczania śladów,
 • nowe koncepcje i technologie w ekspertyzie sądowej,
 • rozwój nauk biologicznych a badania w kryminalistyce, 
 • wspólne obszary badawcze kryminalistyki oraz nauk humanistycznych i sztuki,
 • aktualne kierunki badań nad metodami przesłuchania i okazania,
 • metody badań śladów pamięciowych.

 

Konferencja jest szczególności skierowana do studentów, doktorantów i naukowców chcących upowszechnić swoje wyniki badań własnych, w tym również realizowanych na potrzeby prac dyplomowych. Prace przeglądowe również są mile widziane, przy czym muszą się odnosić do najnowszej zagranicznej literatury.

 

Po konferencji planowane jest wydanie publikacji zbiorowej. Jeżeli zgłoszona zostanie odpowiednia liczba prac a ich poziom merytoryczny będzie odpowiednio wysoki planowane jest wydanie publikacji w formie monografii w Wydawnictwie z listy MEN.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Uczestnicy czynni (z referatami):

 

Rejestracja i opłaty:

 • termin rejestracji: do 15 marca 2021 r. (wtedy upływa termin nadsyłania abstraktów)
 • opłata za udział czynny: 50 zł (do dnia 25 marca 2021 r.)

 

Zgłaszanie streszczeń (abstraktów) wystąpień:

 

Zgłaszanie tekstów do późniejszej publikacji:

 

 

Uczestnicy bierni (bez referatów):

 

 • termin rejestracji: do 6 kwietnia 2021 r.
 • za pomocą formularza do którego link zamieszczony jest poniżej: 
 • opłata za udział bierny: 25 zł (do dnia 6 kwietnia 2021 r.)

 

Opłaty za udział prosimy dokonywać:

 • na konto bankowe o numerze: 51 1020 2892 0000 5302 0752 1158
 • w tytule przelewu proszę posłużyć się podanym wzorem: Imię.Nazwisko - opłata za uczestnictwo czynne/bierne w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kryminalistykaxxiwieku@gmail.com

Formularz zgłoszenia udziału

Pobierz formularz

Wymagania redakcyjne

Pobierz wymagania