Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

                                     Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2021 r. odszedł nasz Kolega i Przyjaciel,

                                                    pracownik Katedry Kryminologii WPiA UJ, dr hab. Wojciech Dadak.

                                                                     

                                                                        Kierownik, pracownicy i doktoranci

                                                                         Pracowni Kryminalistyki WPiA UJ

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

     Uprzejmie informujemy, że sekretariat Pracowni Kryminalistyki i Katedry Kryminologii będzie nieczynny do dnia   6 grudnia 2021 r.

 

Uwaga studenci:

Uprzejmie informujemy, że wszystkie egzaminy z Kryminalistyki i Ekspertyzy Sądowej prowadzone w Pracowni Kryminalistyki WPiA UJ w semestrze zimowym odbywają się w formie ZDALNEJ na platformach Teams oraz Pegaz. (Terminy egzaminów w zakładce egzaminy)

 

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ wszystkie zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 - odbywają się w formule hybrydowej, stacjonarnej i zdalnej:  

Wykład z przedmiotu Kryminalistyka prowadzony będzie w formule hybrydowej (równolegle stacjonarnie i zdalnie).

Ćwiczenia z przedmiotu Kryminalistyka dla studium stacjonarnego prowadzone będą hybrydowo (większość zajęć stacjonarnie, niektóre grupy zdalnie, a w razie niestabilnej sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym).

 w zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia poprzez system USOS i bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, niepozostająca w kwarantannie, izolacji lub nieprzebywająca z osobą odbywającą kwarantannę - nie ma możliwości odrabiania zajęć w innych grupach,

 uczestnicy zajęć posiadają własne środki piśmiennicze i wymagane pomoce,

 zajęcia prowadzone będą w jak najmniejszej grupie osób dostosowanej do metrażu pomieszczenia, w którym są prowadzone,

 w trakcie zajęć obowiązuje zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki.

Wszystkie zajęcia (wykład i ćwiczenia) dla studium niestacjonarnego prowadzone będą wyłącznie w formule zdalnej. Wszyscy uczestnicy zapisani do grup otrzymają w stosownym czasie kod umożliwiający rozpoczęcie zajęć w wybranej grupie (platforma Office 365 w poczcie UJ - aplikacja Teams) lub też zostaną automatycznie wprowadzeni do danej grupy poprzez system USOS - zależy to od warunkow technicznych po ukonstytuowaniu się grup ćwiczeniowych. Prosimy o śledzenie ogloszeń na stronie.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ sekretariat Katedry Kryminalistyki i Kryminologii czynny jest wyłącznie, po uprzednim uzgodnieniu godziny telefonicznie lub mailowo.